Disclaimer

Deze website www.enerva.eu (de “website”) is eigendom van Enerva (hierna te noemen “Enerva”), een onderneming met adres Kerkhofstraat 21, 5554HG te Valkenwaard.

Enerva is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81704968.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website

Enerva behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen. Enerva besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website, maar het gebruik van (informatie op) de website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Alle prijzen getoond op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Enerva niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Enerva.

Aansprakelijkheid

Enerva is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Enerva tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie. Enerva is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website en Enerva is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Daarnaast is Enerva niet aansprakelijkheid voor inhoud van de website welke afkomstig is van derden. De Website kan hyperlinks omvatten naar websites van derden. Enerva aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Enerva. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enerva is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Enerva via info@enerva.eu.

Versie: maart 2021